Een euthanasie verzoek en dan?

Dit is meneer X

Hij is ongeneeselijk ziek en denkt na over het einde van zijn leven. Dit legt hij vast in zijn wilsverklaring.