Hoe werkt de Euthanasiewet in NL en andere landen?

Euthanasie is strafbaar. Sinds 2002 heeft Nederland een wet die een uitzondering op deze strafbaarheid regelt: de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (de Euthanasiewet).

Deze uitzonderingspositie geldt alleen voor artsen. Zij moeten zich houden aan de zes zorgvuldigheidseisen. Een arts moet euthanasie ook altijd melde bij de gemeentelijk lijkschouwer.

Euthanasie bij kinderen en jongeren

Kinderen van 12-16 jaar hebben toestemming van hun ouders of voogd nodig om een verzoek voor euthanasie te kunnen doen. Voor jongeren van 16 en 17 jaar hoeft dit niet. Zij moeten hun ouders wel betrekken in hun wens. Kinderen onder de 12 jaar worden als wilsonbekwaam gezien en kunnen geen euthanasieverzoek doen.

Euthanasie in andere landen

Nederland loopt voorop met haar wetgeving over euthanasie. Hoe is dit in andere landen geregeld?

Nederland, België en Luxemburg zijn de enige landen waar Euthanasie bij wet is toegestaan. In Zwitserland is hulp bij zelfdoding door een hulpverlener mogelijk. Dat is in Nederland verboden.

In Duitsland is euthanasie verboden, maar is veel discussie over het onderwerp. Er zijn voorstanders van  een euthanasiewet zoals in Nederland, maar de Duitse regering houdt dit vooralsnog tegen.

In de meeste staten in Amerika is euthanasie verboden. Hulp bij zelfdoding is in sommige staten wel mogelijk. Zie de Relevant (kwartaalblad van de NVVE) voor een overzicht van de diverse landen waar euthanasie en/of hulp bij zelfdoding is toegestaan.

Bekijk ook deze thema's