Hoe denken religies over euthanasie?

Vaak zijn er binnen een religie zowel voor- als tegenstanders. Eigenlijk kun je niet zeggen dat alle mensen binnen één levensbeschouwing ‘voor’ of ‘tegen’ euthanasie zijn. Dat geldt ook binnen het katholieke geloof, waarin door de Paus officiële standpunten worden verkondigd. Andere religies hebben geen officiële woordvoerder die iets over euthanasie zegt. In het algemeen kan je zeggen dat strengere stromingen binnen religies vaak negatiever staan tegenover euthanasie dan minder strenge stromingen.

Islam

Binnen de islam zijn er grote verschillen tussen allerlei stromingen. Er is dus eigenlijk geen sprake van ‘het’ standpunt van ‘de’ islam. De euthanasiewet roept bij veel moslims onbegrip op. Een vrijwillige keuze voor de dood is moeilijk te verenigen met de boodschap van de islam, omdat dan niet ‘de wil van God’ gevolgd zou worden. Bij het maken van een eigen keuze zijn voor een moslim de denkbeelden van geloofsgenoten, familie en wijze mannen met gezag vaak belangrijk.

Boeddhisme

Respect voor het leven en verlossing van lijden zijn belangrijke thema’s binnen deze religie. Boeddhisten geloven in wedergeboorte van hun bewustzijn totdat zij verlicht zijn. Ziekte en pijn horen bij het leven, maar het is absoluut niet nodig om elke vorm van pijn en lijden te aanvaarden. Een boeddhist zal niet snel over een ander oordelen. Of deze keus goed is voor de patiënt, zal hij zelf uit moeten maken. Daarom zijn boeddhisten niet principieel tegen euthanasie.
Boeddhisten geloven dat alles een reden heeft. Of je leven gemakkelijk of moeilijk is, hangt samen met je eigen ontwikkeling en vorige levens. Het kan zijn dat het lijden dat je doormaakt in je ziekte nodig is om de balans van je leven te herstellen. Dan is het misschien niet zo verstandig om je leven eerder te beëindigen.

Hindoeïsme

Volgens het hindoeïsme mag er op verschillende manieren ergens over gedacht worden. Er zijn gelovige Hindoes die achter euthanasie staan omdat zo ondraaglijk lijden beëindigd wordt. Uit oude geschriften blijkt dat het doel van het lichaam is om er iets mee te doen. Als het lichaam niet meer kan functioneren, heeft het geen zin meer om verder te leven.

Hindoes geloven in een volgend leven en in reïncarnatie. Er zijn ook gelovige Hindoes die bang zijn dat het lijden door euthanasie niet vermindert en dat je het in een volgend leven alsnog moet doormaken.

Jodendom

Centraal in het jodendom staat de heiligheid van het leven. Om deze reden past euthanasie niet in deze religie, zowel voor streng orthodoxe als voor liberale joden. Het leven is volgens het jodendom van God en moet dus voortgezet te worden, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn. Er is wel ruimte voor discussie.

Christendom

Het officiële standpunt van de Katholieke Kerk over euthanasie is afwijzend. Het belangrijkste argument tegen euthanasie is een verwijzing naar een van de tien geboden: ‘Gij zult niet doden’. Ook staat het lijden van Christus in deze religie centraal; lijden mag je daarom niet afwijzen.

De protestantse kerk  verbiedt euthanasie niet maar beschouwt het als problematisch. De individuele keuze voor euthanasie kan door meer solidariteit en betere zorg voor elkaar opgelost worden.

Onder de gelovigen wordt euthanasie vaker besproken. Door de toename van medische mogelijkheden, blijven mensen langer leven in situaties die ondraaglijk lijden met zich meebrengen. Daardoor ontstaat de vraag hoe lang dit lijden door moet gaan.

Humanisme

In het humanisme draait alles om het mens-zijn, medemenselijkheid, vrijheid en respect voor andersdenkenden. De keuzevrijheid van de mens is belangrijk en een keuze voor euthanasie wordt dan ook niet afgewezen. Wel is zorgvuldigheid belangrijk. Een arts moet met een patiënt praten over het verzoek en zeker weten dat dit echt is wat de patiënt wil.

Bekijk ook deze thema's